Commissies en Werkgroepen

Naast het bestuur, zijn er ook commissies en werkgroepen.
Binnen de commissies en werkgroepen worden belangrijke zaken voor de vereniging geregeld.

Technische Commissie Zwemmend Redden (TCZR)

De technische commissie zwemmend redden is verantwoordelijk voor alle activiteiten rondom de opleidingen zwemmend redden binnen de vereniging.

De technische commissie zwemmend redden bestaat uit de volgende leden:

 • Rutger Olthuis
 • Bianca Schuilenburg
 • Samantha Beumer-Wolters

De TCZR is te bereiken via het volgende mailadres: zwemmendredden@Reddingsbrigadedeventer.nl

Verantwoordelijk bestuurslid voor de technische commissie zwemmend redden is Samantha Beumer-Wolters

Commissie Bewaking en Hulpverlening

De commissie bewaking en hulpverlening houdt zich bezig met alles rondom de bewakingen van de Reddingsbrigade Deventer.

De commissie bewaking en hulpverlening bestaat uit de volgende leden:

 • Frans Eggink
 • Gerlof Wijnja

De commissie bewaking en hulpverlening is te bereiken via de e-mail:
varendredden@Reddingsbrigadedeventer.nl

Verantwoordelijk bestuurslid voor deze commissie is Frans Eggink

Commissie Opleiding Waterhulpverlening

De commissie opleiding waterhulpverlening is verantwoordelijk voor de professionele opleidingen van de Reddingsbrigade Deventer. Hieronder valt de Lifeguard lijn van Reddingsbrigade Nederland.

De commissie opleiding waterhulpverlening bestaat uit de volgende leden:

 • Frans Eggink

De commissie opleiding waterhulpverlening is te bereiken via de e-mail:
cow@Reddingsbrigadedeventer.nl

Verantwoordelijk bestuurslid voor deze commissie is Frans Eggink

Commissie Ledenwerving

De commissie ledenwerving houdt zich bezig met activiteiten die betrekking hebben tot het werven van nieuwe leden voor de Reddingsbrigade Deventer.

De commissie ledenwerving bestaat uit de volgende leden:

 • Liesje Heemskerk
 • Vera van Deursen
 • Desi Gerritsen
 • Josine Verhoeven

De commissie ledenwerving is te bereiken via de e-mail:
ledenwerving@reddingsbrigadedeventer.nl

Verantwoordelijk bestuurslid voor de commissie ledenwerving is Desi Gerritsen

Commissie sponsoring en fondsenwerving

De commissie sponsoring en fondsenwerving houdt zich bezig met het het werven van sponsors en donateurs.

De commissie sponsoring en fondsenwerving bestaat uit de volgende leden:

 • Samantha Beumer-Wolters
 • Jarmo van Lenthe
 • Wouter Gerritsen
 • vacature

De commissie sponsoring en fondsenwerving is te bereiken via de e-mail:
fondsenwerving@reddingsbrigadedeventer.nl

Verantwoordelijk bestuurslid voor de commissie sponsoring en fondsenwerving is Rob Ververda

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor alles wat met de wedstrijden zwemmend redden te maken heeft.

De wedstrijdcommissie bestaat uit het volgende leden:

 • Robert Ververda
 • Luc Mensonides

De wedstrijdcommissie is te bereiken via de e-mail:
wedstrijden@reddingsbrigadedeventer.nl

Verantwoordelijk bestuurslid voor de wedstrijdcommissie is Rob Ververda

Marathoncommissie

De marathoncommissie is verantwoordelijk voor alles rondom de deelname en organisatie van marathons.

De marathoncommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Steven Sanders
 • Ronald Pannekoek
 • William Rensen
 • Fazli Yildirim

De marathoncommissie is te bereiken via de e-mail:
marathons@reddingsbrigadedeventer.nl

Verantwoordelijk bestuurslid voor de marathoncommissie is Rob Ververda

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van leuke activiteiten voor leden.

De activiteitencommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Liesje Heemskerk
 • Patrique Westerweel
 • Nelleke de Vos
 • Desi Gerritsen
 • Juliette Schuiling

De activiteitencommissie is te bereiken via de e-mail:
activiteiten@reddingsbrigadedeventer.nl

Verantwoordelijk bestuurslid voor de activiteitencommissie zijn Desi Gerritsen en Nelleke de Vos

Commissie Externe Communicatie

De commissie externe communicatie houdt zich bezig met het berichtgeving over en namens Reddingsbrigade Deventer op onder andere sociale media.

De commissie externe communicatie bestaat uit de volgende leden:

 • Ineke Verschuuren
 • Jarmo van Lenthe
 • Wouter Gerritsen
 • Vera van Deursen
 • Fazli Yildirim

De commissie externe communicatie is te bereiken via de e-mail:
pr@reddingsbrigadedeventer.nl

Verantwoordelijk bestuurslid voor de commissie externe communicatie is Jelmer Wijnja

Kascontrolecommissie

Een bijzondere commissie is de kascontrolecommissie. In tegenstelling tot de andere commissies wordt deze commissie niet door het bestuur benoemd. Deze commissie wordt ingesteld door de algemene ledenvergadering en is dus ook verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering en niet aan het bestuur.

De kascontrolecommissie heeft als taak om jaarlijks de (financiƫle)boekhouding van het bestuur te controleren (kascontrole genoemd). Normaliter betreft dat de boekhouding van het afgelopen jaar. De kascontrole vindt daarom in de regel in de weken voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Het initiatief voor de controle ligt in principe bij de penningmeester, maar de commissie kan natuurlijk ook zelf het initiatief nemen.

Jaarlijks brengt de kascontrolecommissie op de algemene ledenvergadering verslag uit van haar controle van de boekhouding. Op basis van haar controle adviseert de commissie aan de ledenvergadering om het bestuur wel of niet te dechargeren.

De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van maximaal 2 jaar, waarbij een doorschuifsysteem gehanteerd wordt. De kascontrole commissie bestaat in 2019/2020 uit:

 • Anne Betzema
 • Steven Sanders
 • reserve Erik Smeenk